เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร,อบต.เนินสว่าง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

ตำบลเนินสว่าง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
66619

โทรศัพท์ 056-856-100,086-441-3746
โทรสาร 056-856-100

เบอร์นายก 089-7030793
เบอร์ปลัด 094-6368569


0.02s. 0.50MB