นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 39,016 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ม.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
14 ม.ค. 64คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา แชร์  
23 มิ.ย. 63คู่มือการจัดทำหรือปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แชร์  
19 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงาน-อปท แชร์  
10 มิ.ย. 62มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง แชร์  
6 มิ.ย. 62คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี แชร์  
16 พ.ย. 61 คู่มือสิทธิของประชาชน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  แชร์  
3 ต.ค. 61คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานจ้าง แชร์  
19 มิ.ย. 61คู่มือสำหรับประชาชน แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา