เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563331 ก.ย. 63
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)10429 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)539 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แผ่นพับ)7112 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563857 ม.ค. 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ปี 2563927 ม.ค. 63
แห่งการเรียนรู้-KM-อบต.14813 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB