นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 39,077 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ก.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) แชร์  
9 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แชร์  
12 มี.ค. 63ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แผ่นพับ) แชร์  
7 ม.ค. 63ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 แชร์  
7 ม.ค. 63คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ปี 2563 แชร์  
13 มิ.ย. 62แห่งการเรียนรู้-KM-อบต. แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา