นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 39,055 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวิชาญ ยอดฉุน

  นายก อบต.เนินสว่าง

  089 7030793

 • นายสมควร เสาหงษ์

  รองนายก อบต.เนินสว่าง

  086 9271616

 • นายอคนิตย์ เถาวัลย์

  รองนายก อบต.เนินสว่าง

  095 6367174

 • นายดำเนิน จันทะคา

  เลขานุการนายก อบต.เนินสว่าง

  086 6788925

เปลี่ยนภาษา