นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
056-856-100

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 8,371 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวิชาญ ยอดฉุน

  นายก อบต.เนินสว่าง

 • นายสมควร เสาหงษ์

  รองนายก อบต.เนินสว่าง

 • นายอคนิตย์ เถาวัลย์

  รองนายก อบต.เนินสว่าง

 • นายดำเนิน จันทะคา

  เลขานุการนายก อบต.เนินสว่าง

เปลี่ยนภาษา