เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
พิจราณาตรวจสอบและอนุมัติการตรวจแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาในระบบ ITAS ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลลอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
การประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563) ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
E-service - กองช่างอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/48 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB