นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
056-856-100

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 5,155 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่างขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ แชร์  
2 ธ.ค. 63สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  แชร์  
8 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน แชร์  
9 ก.ย. 63การรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองพิจิตร แชร์  
8 พ.ค. 63มาตรการตรวจสอบการปฎิัติงานของจาหน้าที่ตามมาตรฐานการปฎิบัติงานของน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร แชร์  
9 มี.ค. 63โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การทำหน้ากากผ้าอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอร์” แชร์  
21 ก.พ. 63โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านเนินขวาง แชร์  
23 ต.ค. 62กิจกรรมลงหินซ่อมแซม แชร์  
17 ก.ย. 62อบรมดูแลเครื่องพ่นยุง แชร์  
30 ส.ค. 62โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
12 ส.ค. 62กิจกรรมปลูกต้นไม้วันแม่ ประจำปี 2562 แชร์  
24 ก.ค. 62โครงการธนาคารขยะ แชร์  
15 ก.ค. 62โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
11 ก.ค. 62โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 กิจกรรม“เด็กและเยาวชนตำบลเนินสว่างหัวใจใสสะอาด”  แชร์  
11 ก.ค. 62โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
9 ก.ค. 62มาตราการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน แชร์  
26 มิ.ย. 62โครงการประชาคมหมู่บ้าน แชร์  
26 มิ.ย. 62โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
20 มิ.ย. 62โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเนินสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 42 รายการ
เปลี่ยนภาษา