นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
056-856-100

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 8,381 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564 แชร์  
18 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 แชร์  
30 ธ.ค. 63ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 แชร์  
27 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 แชร์  
27 ต.ค. 63คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี ประจำปี 2564 แชร์  
27 ต.ค. 63แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
21 ส.ค. 63ขอความร่วมมือแต่งกายแบบไทยในการปฎิบัติราชการ แชร์  
4 ส.ค. 63การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่จะประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
2 ก.ค. 63ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) แชร์  
9 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แชร์  
25 พ.ค. 63องค์ความรู้-หลักธรรมภาบาล แชร์  
18 พ.ค. 63ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แชร์  
18 พ.ค. 63ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แชร์  
18 พ.ค. 63เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง แชร์  
18 พ.ค. 63รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ. 2563 แชร์  
21 เม.ย. 63หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่2) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 79 รายการ
เปลี่ยนภาษา