นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 39,065 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 เม.ย. 64พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /บัญชีราคาประเมินที่ดิน พรบ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 แชร์  
5 เม.ย. 64ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 แชร์  
31 มี.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
31 มี.ค. 64เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดเทอม ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
10 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด (EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แชร์  
10 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แชร์  
10 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์รับ โอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล แชร์  
18 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564 แชร์  
18 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 แชร์  
30 ธ.ค. 63ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 แชร์  
27 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 แชร์  
27 ต.ค. 63คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี ประจำปี 2564 แชร์  
27 ต.ค. 63แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
21 ส.ค. 63ขอความร่วมมือแต่งกายแบบไทยในการปฎิบัติราชการ แชร์  
4 ส.ค. 63การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่จะประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
2 ก.ค. 63ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 87 รายการ
เปลี่ยนภาษา