เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง187 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ796 ม.ค. 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี3429 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3929 ต.ค. 62
กิจกรรมลงหินซ่อมแซม7523 ต.ค. 62
อบรมดูแลเครื่องพ่นยุง3117 ก.ย. 62
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านเนินขวาง6830 ส.ค. 62
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันแม่ ประจำปี 25625012 ส.ค. 62
โครงการธนาคารขยะ3324 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562-เดือนมิถุนายน 2562)473 ก.ค. 62
โครงการประชาคมหมู่บ้าน12726 มิ.ย. 62
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256110226 มิ.ย. 62
จริยธรรมของข้าราชการ7617 มิ.ย. 62
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ25625214 มิ.ย. 62
องค์บริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ได้รับรางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด14414 มิ.ย. 62
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต19212 มิ.ย. 62
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอโพธิ์ประทับช้าง (พชอ สัญจร) กิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้าน6411 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ5411 มิ.ย. 62
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล5311 มิ.ย. 62
การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง7110 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB