เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง147 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ546 ม.ค. 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี2929 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3129 ต.ค. 62
กิจกรรมลงหินซ่อมแซม5623 ต.ค. 62
อบรมดูแลเครื่องพ่นยุง2217 ก.ย. 62
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านเนินขวาง5530 ส.ค. 62
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันแม่ ประจำปี 25624112 ส.ค. 62
โครงการธนาคารขยะ2424 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562-เดือนมิถุนายน 2562)453 ก.ค. 62
โครงการประชาคมหมู่บ้าน11026 มิ.ย. 62
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25618826 มิ.ย. 62
จริยธรรมของข้าราชการ7217 มิ.ย. 62
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ25625014 มิ.ย. 62
องค์บริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ได้รับรางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด12514 มิ.ย. 62
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต16112 มิ.ย. 62
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอโพธิ์ประทับช้าง (พชอ สัญจร) กิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้าน5911 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ5111 มิ.ย. 62
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล5111 มิ.ย. 62
การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง6410 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB