นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
056-856-100

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 8,354 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายมานพ บัวดี

  ประธานสภา

 • .

  รองประธานสภา

 • .

  เลขานุการสภาสมาชิกสภา

 • นายสมชาย เรืองศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายพิเชษฐ์ เรืองศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายชีพ ใจงามอารีย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสนั่น บุญดุฉาว

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายน้ำเงิน สิงห์เรือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายซัลฟา สิงห์เรือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายประพันธ์ มังกรราช

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมหมาย สามงามยา

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายมานพ บัวดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายยอด แก้วเกิด

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสมพงษ์ ปิ่นทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายวิระพงษ์ คุณภาค

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายวิจิตร ชูประดิษฐ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสมาน ศรีสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายปรีชา สิทธิราช

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายมาณู กันมาลัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางมณี น้อยบัวทิพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายอำนาจ ผังดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายสานนท์ อินพะหะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายจารุ เนียมหอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายมณู บัวดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายบุญแล ออมสิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นางแอน คำเมือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายประวิช เกิดชื่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายสังเวียน ทัศศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 14เปลี่ยนภาษา