นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 39,019 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายมานพ บัวดี

  ประธานสภา

  088 2806207

 • นายน้ำเงิน สิงห์เรือง

  รองประธานสภา

  095 2371703

 • นางญาณิศา อินทร์เมือง

  เลขานุการสภา

  094 6368569สมาชิกสภา

 • นายสมชาย บุญศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  089-4611114

 • นายพิเชษฐ์ เรืองศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  087-7378391

 • นายชีพ ใจงามอารีย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  086-9307924

 • นายสนั่น บุญดุฉาว

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  090-6890351

 • นายน้ำเงิน สิงห์เรือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  095-2371703

 • นายซัลฟา สิงห์เรือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  096-7431657

 • นายประพันธ์ มังกรราช

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  064-4879697

 • นายสมหมาย สามงามยา

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  082-7707099

 • นายมานพ บัวดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  099-2714119

 • นายยอด แก้วเกิด

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  091-8398959

 • นายสมพงษ์ ปิ่นทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  086-8107241

 • นายวิระพงษ์ คุณภาค

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  081-2523056

 • นายวิจิตร ชูประดิษฐ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  089-7961729

 • นายสมาน ศรีสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  089-6380518

 • นายปรีชา สิทธิราช

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  091-3930309

 • นายมาณู กันมาลัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  089-7696353

 • นางมณี น้อยบัวทิพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  087-7228089

 • นายอำนาจ ผังดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  080-5697199

 • นายสานนท์ อินพะหะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  082-3962262

 • นายจารุ เนียมหอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  061-3586157

 • นายมณู บัวดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

  082-3604653

 • นายบุญแล ออมสิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

  081-8861589

 • นางแอน คำเมือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

  062-6416329

 • นายประวิช เกิดชื่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

  099-3736257

 • นายสังเวียน ทัศศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

  086-8843737เปลี่ยนภาษา