นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 39,034 คน

แผนงานอื่นๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ธ.ค. 62ควบคุมภายใน อบต.เนินสว่าง แชร์  
4 ธ.ค. 61ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหหารส่วนตำบล แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา