เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)137
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (2564-2566) 128
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566412
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563041
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ2562798
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ2561796
ประกาศใช้ข้อบัญญัติสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง 590

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB