เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25661314
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566158
ตัวอย่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-256611032
ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล127
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2563)187
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง6113

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB