เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2563)154
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง648
แผนปฏิบัติการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2562 - 2564857
แผนการดำเนินงาน251
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ2562751
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ2561750
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 143
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611447
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562346
ประกาศใช้ข้อบัญญัติสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง 547

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB