นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 39,054 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มิ.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 /2563 แชร์  
25 ต.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
9 ก.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  แชร์  
18 ก.พ. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
29 พ.ย. 61แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
15 ส.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
26 เม.ย. 61แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
7 มี.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา