นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
056-856-100

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 8,353 คน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ม.ค. 62การประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา