นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 39,025 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 ต.ค. 63คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง แชร์  
6 ต.ค. 63มาตรฐานการส่งเสริมศาสนาฯ แชร์  
6 ต.ค. 63มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ แชร์  
6 ต.ค. 63มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน-และการศึกษาระดับปฐมวัย แชร์  
5 ต.ค. 63มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ แชร์  
5 ต.ค. 63มาตรฐานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร แชร์  
5 ต.ค. 63มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
5 ต.ค. 63มาตรฐานการดำเนินงานหอกระจายข่าว แชร์  
16 พ.ย. 61คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  แชร์  
3 ก.ค. 61แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา