นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 39,084 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 เม.ย. 64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
10 ก.พ. 64รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
10 ก.พ. 64รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
10 ก.พ. 64รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563)  แชร์  
17 พ.ย. 63รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
15 ต.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563ถึงเดือน กันยายน 2563)  แชร์  
23 ก.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)  แชร์  
10 ก.ค. 63รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
7 พ.ค. 63รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63รายงานสรุปผลการดำเนินก่ารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaitic Concrete สายบ้านหนองขำ-มะรื่นคอด หมู่ที่ 8 บ้านมะรื่นคอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แชร์  
1 พ.ค. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
23 เม.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete แชร์  
23 เม.ย. 63ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete แชร์  
16 เม.ย. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)  แชร์  
22 ม.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา