เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563127 พ.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินก่ารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563151 พ.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563151 พ.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563161 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaitic Concrete สายบ้านหนองขำ-มะรื่นคอด หมู่ที่ 8 บ้านมะรื่นคอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์161 พ.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563131 พ.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete1323 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete1123 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 2016 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562)2522 ม.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562237 ม.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562227 ม.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562277 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 2562- เดือน ก.ย.2562)459 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562407 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 967 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 28030 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 18230 เม.ย. 62
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562585 ก.พ. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 669 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB