นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 39,036 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 เม.ย. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
20 เม.ย. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
17 พ.ย. 63รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
17 พ.ย. 63รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
17 พ.ย. 63รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
7 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 แชร์  
7 พ.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562  แชร์  
5 ก.พ. 62รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 แชร์  
9 ม.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561  แชร์  
6 ธ.ค. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 แชร์  
14 พ.ย. 61รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 แชร์  
14 พ.ย. 61รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 แชร์  
14 พ.ย. 61รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 แชร์  
14 พ.ย. 61รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 แชร์  
14 พ.ย. 61รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  แชร์  
14 พ.ย. 61รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 แชร์  
14 พ.ย. 61รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 2561 แชร์  
14 พ.ย. 61 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 แชร์  
14 พ.ย. 61รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561  แชร์  
14 พ.ย. 61 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ
เปลี่ยนภาษา