เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานอื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการควบคุมภาย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 31 ต.ค. 62 หมวดหมู่ รายงานอื่นๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
แชร์

เอกสารทั้งหมด 10 ชุด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-กองคลัง.docx29.38 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-กองช่าง.docx25.96 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-สำนักปลัด.docx33.77 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-อบต..docx35.73 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-กองการศึกษา.docx31.55 KB
3.-แบ่งงานกองช่าง.doc61.50 KB
4.แบ่งงานกองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม-ปรับปรุงมีบุคลากร-ลาออก.doc56.50 KB
5.แบ่งงาน-อบต.-.doc190.50 KB
1.สำนักงานปลัด.doc87.00 KB
2.-แบ่งหน้าที่กองคลัง.doc141.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานอื่นๆ

0.01s. 0.50MB