นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 39,058 คน

รายงานกองคลัง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 พ.ค. 64รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง (ข้อมูลสถิติการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 พ.ค. 64รายงานยอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4) แชร์  
5 พ.ค. 64รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 แชร์  
5 พ.ค. 64ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 พ.ค. 64ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
5 พ.ค. 64รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 แชร์  
5 เม.ย. 64รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
5 เม.ย. 64แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะม ณ 31 มีนาคม 2564 แชร์  
5 เม.ย. 64รายงานยอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) แชร์  
2 มี.ค. 64รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
3 ก.พ. 64งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
7 ม.ค. 64รายงานยอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) แชร์  
7 ม.ค. 64งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
4 ธ.ค. 63งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
11 พ.ย. 63ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
11 พ.ย. 63งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
7 ต.ค. 63รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
3 ก.ย. 63งบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
4 ส.ค. 63งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 39 รายการ
เปลี่ยนภาษา