เมนูหลัก

บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 17 พ.ย. 63 หมวดหมู่ รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
แชร์

เอกสารทั้งหมด 11 ชุด

1.ปก1.pdf48.36 KB
2.บทสรุปผู้บริหาร.pdf103.89 KB
3.คำนำ.pdf65.53 KB
4.สารบัญ.pdf94.61 KB
5.บทที่ 1.pdf98.52 KB
6.บทที่ 2.pdf466.89 KB
7.บทที่ 3.pdf123.39 KB
8.บทที่ 4.pdf349.95 KB
9.บทที่ 5.pdf131.49 KB
10.บรรณานุกรม.pdf136.83 KB
11.ภาคผนวก.pdf240.73 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

0.02s. 0.50MB