เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563138
สถิติการให้บริการ-ปีงบประมาณ-61190
การร้องเรียน-ร้องทุกข์-พ.ศ.-2561188

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB