เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล    ตำบลเนินสว่างเดิมรวมอยู่กับตำบลโพธิ์ประทับช้าง อยู่ในเขตการปกครองของ อ.สามง่าม ต่อมาแยกเป็น อ.โพธิ์ประทับช้าง และ ต.เนินสว่างก็ได้แยกตำบลเป็น ต.เนินสว่าง


0.02s. 0.50MB